Sakrament Chrztu Świętego ustanowił Pan Jezus po Zmartwychwstaniu kierując do Apostołów słowa: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28, 19).

Chrzest jest to sakrament, w którym człowiek zostaje włączony w tajemnicę paschalną Chrystusa i we wspólnotę Kościoła przez obmycie wodą i wezwanie Trójcy Świętej. Jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.

WARUNKI UDZIELENIA CHRZTU ŚWIĘTEGO:

 • Przynależność do parafii lub potwierdzenie przynależności do innej wspólnoty parafialnej uzyskane przez jej duszpasterza;
 • Istnienie uzasadnionej nadziei, że dziecko będzie wychowane po katolicku;
 • Zgoda rodziców lub przynajmniej jednego z nich;
 • Uczestnictwo rodziców i (jeżeli jest to możliwe) rodziców chrzestnych w naukach przedchrzcielnych

CHRZESTNI

Przyjmujące chrzest dziecko winno mieć chrzestnych, którzy wraz z rodzicami przedstawiać je będą do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie.  Do przyjęcia zadań chrzestnego (chrzestnej) może być dopuszczony ten kto:

 • jest wyznaczony przez rodziców dziecka, albo przez tego, kto ich zastępuje;

 • ukończył 16 lat;
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić;
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. (kan. 874 § 1)

WYMAGANE DOKUMENTY

Do sporządzenia aktu chrztu wymagane są następujące dokumenty:

 • Pełny akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • Kościelny akt zawarcia sakramentalnego małżeństwa (jeżeli zawarte ono było poza naszą parafią)
 • Świadectwo moralności od kandydatów na rodziców chrzestnych, czyli potwierdzenie uzyskane u swojego duszpasterza, który potwierdza brak przeszkód do bycia świadkiem Chrztu (zwolnione są z niego osoby należące do naszej parafii).

PRZYGOTOWANIE

Przed udzieleniem sakramentu Chrztu Świętego rodzice i chrzestni proszeni są do udziału w piątkowej Mszy Świętej przed którą jest okazja do spowiedzi. Po mszy w kancelarii odbywa się nauka przedchrzcielna, na której omawia się znaczenie sakramentu, obowiązki i odpowiedzialność jaką przyjmują na siebie rodzice i chrzestni decydując się na chrzest dziecka.

W naszej parafii Sakrament Chrztu celebrowany jest w II niedzielę każdego miesiąca.

Joomla templates by a4joomla