Somonino na kartach historii pojawiło się już w XIII wieku. Jednak dopiero własność Kartuzów od 1462 roku spowodowała założenie folwarku specjalizującego się w hodowli owiec. Mnisi założyli to także młyn, tartak i cegielnię, a od XVII wieku kopali i wypalali wapno. W XIX wieku po kasacie klasztoru kartuskiego majątek rozparcelowano. Dynamiczny rozwój przemysłowy miejscowości nastąpił w dwudziestoleciu międzywojennym, gdyż od 1929 roku miejscowość ta leżała na ważnej linii kolejowej łączącej Śląsk z Gdynią.

Wieś, która należała niegdyś do parafii w Goręczynie, z początkiem lat 80 dwudziestego wieku z inicjatywy ordynariusza chełmińskiego biskupa Mariana Przykuckiego została wydzielona jako nowa wspólnota. Staraniem proboszcza ks. kanonika Edmunda Kosznika podjęto budowę kościoła. 10 lipca 1982 roku biskup Marian Przykucki poświecił kamień węgielny pod budowę świątyni. projekt wykonany został pzrez architekta mgr inż. Wojciecha Dworskiego z Gdańska. Było to ostatnie dzieło jego tragicznie przerwanego życia. Już 6 sierpnia, w dniu Przemienienia Pańskiego, sprawowano na terenie budowy pierwszy odpust, a w grudniu 1982 roku odprawiono pierwszą Pasterkę. 10 lipca 1983 roku ordynariusz chełmiński erygował parafię Przemienienia Pańskiego w Somoninie ustanawiając z dniem 1 lipca tegoż roku za zasługi uhonorowanego tytułem kanonika ks. Stefana Rycherta pierwszym proboszczem. Zaangażowanie wiernych w budowę świątyni było ogromne. Już 6 sierpnia 1983 roku biskup Marian Przykucki poświęcił niemalże wykończony kościół. W maju 1985 roku biskup Edmund Piszcz przeprowadził pierwszą wizytację parafii. 5 listopada 1990 roku biskup Marian Przykucki nadał świątyni drugi tytuł, powierzając kościół i parafian Najświetszej Maryi Pannie Królowej Polski. 1 grudnia 2007 roku posługę proboszcza podjął ks. Piotr Kardas. W krótkim czasie przeprowadził on prace polegające na przełożeniu dachu na całym kościele. Podczas jubileuszu 25-lecia parafii, sprawowanego pod przewodnictwem ordynariusza pelplińskiego biskupa Jana Bernarda Szlagi, somoniński Dom Boży prezentował się godnie, a parafianie z dumą podkreślali swoje przywiązanie do Kościoła.

Dziś duszpasterstwo utrzymane w tradycjach duchowości Maryjnej prowadzi proboszcz ks. Piotr Kardas. W ostatnich latach zakupił organy, wymienił schody, odnowił wejście świątyni i w najbliższym czasie planuje przebudowę prezbiterium. Matinka, jak Kaszubi nazywają Matkę Bożą, jest wśród swojego ludu Królową, także w Somoninie...

Joomla templates by a4joomla