W naszej parafii w skład Służby Liturgicznej Ołtarza wchodzi wiele wspólnot.

Służbę tę pełnią Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej, Lektorzy i Ministranci.

 

Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Świętej nazywamy osobę świecką wezwaną do udzielania Komunii Świętej, gdy zabraknie odpowiedniej liczby szafarzy zwyczajnych (księży). Z uwagi na fakt, iż w naszej parafii ksiądz proboszcz jest jedynym pasterzem, takie osoby są niezwykle potrzebne. Posługę tę pełni czterech szafarzy.

 

W odnowie liturgii Słowa Bożego nawiązano do starej tradycji chrześcijańskiej i przywrócono liturgiczną funkcję lektora. Lektorom przysługuje przywilej czytania wszystkich lekcji z Pisma Świętego (z wyjątkiem Ewangelii) podczas Mszy Świętej i innych czynności liturgicznych. W naszej parafii posługę tę pełni kilku młodych mężczyzn.

 

W parafii służy też grupa ministrantów, czyli chłopców, którzy pełnią rolę pomocników przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Słowo „ministrant" pochodzi z języka łacińskiego " ministrare" i oznacza "służyć, pomagać". Ministrant służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy samemu Bogu. Chociaż chłopcom bardziej odpowiadają mundury niż suknie, to ministranci chętnie wkładają na siebie bielutkie komże, by na oczach zgromadzonych w kościele wiernych dostojnie spełniać swoje funkcje. Ministrant powinien być wzorem dla swojego otoczenia, którym jest jego klasa, podwórko, a co najważniejsze jego najbliższa rodzina. Musi poświęcić swój czas na to, aby służyć Panu Bogu. Zanim jednak zostanie dopuszczony do służby przy ołtarzu, musi być odpowiednio przygotowany do tego wielkiego wydarzenia.

15 marca 2015 roku swoją służbę rozpoczęła również grupa Małych Ministrantów, czyli 6-8 letnich chłopców uczących się służby ministranckiej pod okiem swoich starszych kolegów.

 

 

Joomla templates by a4joomla